Creu Cymru Well – gwersi o Ewrop

Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Medi, 2019

Amser: 18:00 - 20:00

Lleoliad: Ystafel Cynhadledd C & D, Tŷ Hywel

Wedi'i gadeirio gan John Griffiths AC, bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol (CPG) ar AB a Sgiliau'r Dyfodol yn lansio adroddiad newydd ColegauCymru "Creu Cymru well - gwersi o Ewrop"

Mae'r adroddiad, sy'n ceisio archwilio'r berthynas rhwng sgiliau lefel uwch a chydnerthedd economaidd, yn ymchwilio sut y gall Cymru fanteisio ar wybodaeth a phrofiadau ein partneriaid mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

Agenda (i’w gadarnhau)

  18:00 Cofrestru a lluniaeth
  18:30 Croeso - Cadeirydd, John Griffiths AC
  18:35 Cyflwyniad ar chanfyddiadau - Dr Mark Lang
  18:50 Ymateb - Sharon James, Is-bennaeth, Coleg Caerdydd a'r Fro
  18:55 Alun Davies AC
  19:00 Sesiwn holi ac ateb - Cadeirydd, John Griffiths AC
  19:25 Crynhoi
  19:30 Cau

Bydd gwahoddiadau a'r agenda yn cael eu dosbarthu yn nes at y dyddiad. Am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch ag amy.evans@colegaucymru.ac.uk

Other Events