Cynhadledd PCET

kindly sponsored by LinguaSkin
noddwyd yn garedig gan LinguaSkin

Cynhadledd PCET

30 Tachwedd 2017, Stadiwm Cardiff City, Leckwith

Llyfryn Cynhadledd Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

Cyflwyniad - Dennis Gunning

Cyflwyniad - Sharron Lusher

Cyflwyniad - Philip Dixon

Cyflwyniad - Stephen Jones

Presentation - Emil Evans

 

Agenda

09:30-10:00

Cofrestru, te a choffi

10:00-10:45

‘Y Gorffennol, presennol a’r dyfodol’

Cyflwyniadau gan: Dr Dennis Gunning CBE, Sharron Lusher Coleg Sir Benfro, Dr Philip Dixon

 

10:45-11:15

Trafodaeth bwrdd crwn am heriau’r dyfodol. Adborth llawn

11:15-11:30

Lluniaeth

11:30-12:00

‘Ein gobeithion: Gweledigaeth Llywodraeth Cymru dros addysg ôl-16’ Sesiwn holi ac ateb gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan

12:00-12:30

‘Ein gobeithion: Yr her sy’n gwynebu cyflogwyr a phrifysgolion’ Sesiwn holi ac ateb gyda Ben Cottam fsb Cymru, Ian Price cbi Cymru, a'r Athro Helen Langton, Prifysgol De Cymru

12:30 - 12:45 Trafodaeth bwrdd crwn. Adborth llawn.

12:45-13:30

Cinio a rhwydweithio

13:30-14:00

‘Ein gobeithion: Barn myfyrwyr’ Sesiwn holi ac ateb gyda Llywydd NUS Cymru, Ellen Jones a dysgwyr AB - Keira Davies, myfyrwr Cardiff Met a Llysgennad Chwaraeon (cyn dysgwr NPTC) Silviana Rizea (Swyddog Sabothol Caerdydd) ac Adam Ware (Swyddog Sabothol y Fro)

14:00-14:30

‘Partneriaethu coleg ac ysgol’ Sesiwn i drafod arfer da cynllun ‘Prentisiaethau Iau’ gyda Emil Evans, Coleg Caerdydd a’r Fro a Stephen Jones, Ysgol Uwchradd Caerdydd

14:30-14:45

Trafodaeth bwrdd crwn

14:45 - 15:00 Adborth, camau nesaf a chrynoi

15:00

Cau

Other Events