Chwaraeon Amrywiol AB – Pen-bre 2019

Cyffrous yw cyhoeddi y byddwn yn cynnal Gŵyl Chwaraeon Amrywiol ColegauCymru ar 8 Mai 2019. Hon fydd y digwyddiad cyntaf o’i fath i golegau Addysg Bellach ar draws y Deyrnas Unedig, a honno’n manteisio ar y cyfleusterau rhagorol ym Mharc Gwledig Pen-bre ger Llanelli.

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gâr, Triathlon Cymru, Seiclo Cymru, AoC Sport a Choleg Sir Gâr mi fydd Chwaraeon ColegauCymru yn cynnal gŵyl seiclo a chwaraeon amrywiol eleni. Gŵyl fydd hon ar gyfer athletwyr cystadleuol yn ogystal â'r rheini sy’n awyddus i roi cynnig ar chwaraeon am y tro cyntaf.

Gan ddatblygu ar boblogrwydd digwyddiadau seiclo a chwaraeon amrywiol yn dilyn llwyddiannau diweddar Geraint Thomas ac athletwyr eraill o Gymru a Phrydain, bydd y digwyddiad yn gyfle cystadleuol newydd i ddysgwyr Addysg Bellach, yn llwybr i egin athletwyr sydd â photensial, ac yn gyfle i bobl roi cynnig ar weithgaredd chwaraeon amrywiol am y tro cyntaf.

Bydd tri dewis fel rhan o’r ras gystadleuol sef:

  1. Ras redeg 5km / ras 20km ar y beic / ras redeg 2.5k
  2. Ras seiclo gystadleuol 10km yn erbyn y cloc
  3. ras i ddechreuwyr yn cyfuno ras redeg 1km / ras 4km ar y beic / ras redeg 1km

Gan ddefnyddio’r trac seiclo ffordd caeëdig newydd ym Mhen-bre a'r parcdir gwych cyfagos, bydd yr ŵyl yn rhoi cyfleoedd diogel a heriol i bawb sy’n cymryd rhan. Mae’r ffaith bod Cyngor Sir Gâr, Triathlon Cymru a Seiclo Cymru yn rhan o’r digwyddiad yn golygu y bydd y digwyddiad yn rhoi profiadau o’r radd flaenaf i fyfyrwyr, gyda systemau amseru proffesiynol, pecynnau ras a phentref canolog i gyd wedi'u cynnwys yn y pris.

Dywedodd Ian Jones, Pennaeth Hamdden Cyngor Sir Gâr “rydym yn croesawu’r digwyddiad newydd hwn sy’n ychwanegiad gwych i’n calendr chwaraeon, ac un sy’n datblygu ar ein uchelgais i fod yn ganolfan i seiclo yng Nghymru. Mae datblygu partneriaethau newydd rhwng amryw o asiantaethau, a digwyddiadau fel Gŵyl Chwaraeon Amrywiol Addysg Bellach, yn sicr o roi hwb i’r prosiect hwn ac yn sicr o annog mwy o bobl ifanc i fanteisio ar y cyfleusterau sydd ar gael.”

Ychwanegodd Beverley Lewis, Prif Weithredwr Triathlon Cymru, “mae’n gyffrous iawn cael bod yn rhan o’r digwyddiad newydd hwn sy’n ceisio cynyddu nifer y bobl ifanc 16-24 oed sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, gan ddatblygu gweithlu newydd ar yr un pryd. Bydd cydweithio â Seiclo Cymru, ColegauCymru, Cyngor Sir Gâr, AoC Sport a Choleg Sir Gâr yn gymorth i roi mwy o gyfleoedd i bobl ifanc, ac yn rhoi gwirfoddolwyr newydd ar gyfer y farchnad ddigwyddiadau sy'n tyfu yng Nghymru.”

Bydd hyfforddiant, addysg a datblygu’r gweithlu hefyd yn rhan ganolog o’r digwyddiad, gyda myfyrwyr o Goleg Sir Gâr yn cael eu hyfforddi i fod yn swyddogion ac i helpu i reoli’r digwyddiad fel rhan o’u hastudiaethau yn y coleg. Triathlon Cymru fydd yn rhoi’r hyfforddiant hwn, gan ddatblygu gweithlu lleol ar gyfer digwyddiadau yn Sir Gâr yn y dyfodol.

I orffen dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru “rydym yn hynod falch o arwain y digwyddiad blaengar hwn a fydd yn helpu i roi llwybrau newydd i chwaraeon a gweithgarwch corfforol i ddysgwyr Addysg Bellach. Er bod chwaraeon traddodiadol yn dal i roi profiadau gwych i filoedd o ddysgwyr, dyma gyfle heb ei ail i ehangu darpariaeth chwaraeon yn y sector Addysg Bellach i’r dysgwyr hynny a fyddai’n hoffi rhedeg, seiclo a gwneud chwaraeon amrywiol.”

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cysylltwch â Rob Baynham, y Cyd-lynydd Chwaraeon ar robert.baynham@colegaucymru.ac.uk neu 02920 522 500.

Other Events