Darparu Addysg Bellach Gynhwysol

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Mai, 2019

Amser: 18:00 - 20:00

Lleoliad: Ystafel Cynhadledd C & D, Tŷ Hywel

Wedi'i gadeirio gan John Griffiths AC, bydd cyfarfod nesaf Grŵp Trawsbleidiol (CPG) ColegauCymru yn canolbwyntio ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), a'r trawsnewid sy'n digwydd ar hyn o bryd ar draws colegau AB yng Nghymru. Ymunwch â ni i glywed am yr hyn sydd ar y gweill, ac i gwrdd ag arbenigwyr o'r colegau sydd wedi chwarae rhan yn y broses drawsnewid.

Agenda

  18:00 - Cofrestru a lluniaeth
  18:20 - Croeso - Cadeirydd, John Griffiths AC
  18:25 - Chris Denham, Arweinydd Trawsnewid ADY, ColegauCymru
  18:35 - Joe Baldwin, Pennaeth Cynorthwyol Taith y Dysgwr, Coleg Penybont
  18:45 - Karen Phillips, Pennaeth, Coleg y Cymoedd
  18:55 - Suzy Davies AC
  19:05 - Sesiwn holi ac ateb
  19:25 - Crynhoi a chau - John Griffiths AC

I gadw'ch lle, cofrestrwch eich manylion YMA . Am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch ag amy.evans@colegaucymru.ac.uk

Other Events