Cystadleuwyr o Gymru yn llwyddo yn rowndiau terfynol WorldSkills UK

Roedd llwyddiant unwaith eto i gystadleuwyr T'm y DU yn rowndiau terfynol WorldSkills UK. Hoffai ColegauCymru longyfarch yn benodol ein cystadleuwyr o Gymru a gymerodd ran yn y gystadleuaeth yn Kazan yr wythnos diwethaf.

Bwriad WorldSkills UK yw gwella statws prentisiaethau ac addysg dechnegol er mwyn ysbrydoli mwy o bobl ifanc i ystyried y rhain fel llwybrau gyrfa, fel ffordd o gael dechrau gwell mewn gwaith a bywyd.

Profodd y saith cystadleuydd o Gymru eu bod o safon fyd-eang, gan ennill medal efydd a phum Medal Ragoriaeth rhyngddynt.

Dychwelodd cyn-fyfyriwr Coleg G?yr Abertawe, Collette Gorvett, sydd bellach yn gweithio yn y Ritz Llundain, i'r gystadleuaeth ar 'l cipio medal aur y llynedd. Eleni, llwyddodd Collette i ennill Medal Ragoriaeth mewn Gwasanaeth Bwyty, gan brofi ei thalentau unwaith eto.

Ynghyd 'r pum Medal Ragoriaeth, cafwyd buddugoliaeth medal efydd i Phoebe McLavy, cyn-brentis Coleg Sir Gar, oedd yn cystadlu yn erbyn 40 o drinwyr gwallt o bob cwr o'r byd, oedd yn llwyddiannus gydag un o'r prif wobrau.

Dywedodd Cynrychiolydd Cymru, WorldSkills DU a Phrif Weithredwr Coleg Caerdydd a'r Fro Mike James: "Llongyfarchiadau i holl Dim Cymru ar set wych o ganlyniadau. Roedd y gystadleuaeth yn chwyrn, ond dangosodd holl aelodaur tm, tiwtoriaid cymorth a rhanddeiliaid ehangach, iar byd fod gan Gymru'r gallu i gystadlu 'r goreuon pan mae hin dod i ddarparu sgiliau.

Rydym yn genedl syn falch on hymagwedd ddatganoledig at addysg a datblygu sgiliau. Mae Cymru yn parhau i fuddsoddi yn ei sector l-16 gan ddarparu cyfleoedd ion holl gymunedau. Da iawn, Collette, Chris, Phoebe, Sam, Thomas Lewis, Thomas Thomas a Kyle rydych wedi gwneud Cymru gyfan yn falch iawn.