Ariannu pensiwn Addysg Bellach ar agenda'r Cynulliad

(llun: www.senedd.tv)

Yr wythnos hon, gwasgodd Sian Gwenllian, siaradwraig AC Addysg ar gyfer Plaid Cymru ar Lywodraeth Cymru am ddiweddariad ynghylch cefnogaeth ariannol ar gyfer y sector addysg bellach ar ran cyflog a phensiwn staff. Daeth y cais brys ar y 18fed o Fedi yn ystod ail sesiwn lawn tymor newydd y Cynulliad.

Daeth yr alwad yn dilyn pryderon nad oedd unrhyw fanylion wedi cael eu rhyddhau am ariannu ychwanegol ar gyfer addysg bellach yn dilyn cyhoeddiadau gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar ran Addysg Bellach yn Lloegr.

Esboniodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC mae cyllid blwyddyn yn unig mae Llywodraeth Cymru yn ei dderbyn, i gymharu gyda sefyllfa Lloegr lle ceir arwydd o gyllid tair blynedd. Pwysleisiodd y Gweinidog Cyllid bod hwn yn rhoi Cymru dan anfantais fawr gan nad yw’n caniatáu i’r llywodraeth na cholegau gynllunio ymlaen. Honnodd y Gweinidog Cyllid bod cyfrifoldeb ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi Llywodraeth Cymru i ariannu pensiynau Addysg Bellach yn ddigonol.

Cadarnhaodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC ei bod yn cael sgyrsiau cyson gyda’r Gweinidog Addysg ynghylch materion cyllideb. Bydd ColegauCymru yn parhau i gydweithio gyda’r llywodraeth ac ACau gwrthwynebiad er mwyn pwysleisio’r cais ar gyfer cyllid lawr o unrhyw ddiffygion ariannol costau pensiwn.

Dilynwch @ColegauCymru ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf o faesydd Addysg Bellac