Rygbi fel arf osgoi camddefnydd o gyffuriau ac alcohol

26-10-18

Yn aml, gwelir bod rygbi ac yfed alcohol yn mynd law yn llaw, ond mae ColegauCymru yn ymwneud â phrosiect â phedwar gwlad arall, Portiwgal, Sbaen, Ffrainc a Bwlgaria i hyrwyddo manteision cymdeithasol rygbi i'r rhai sydd mewn perygl o ddisgyn yn gaeth i gyffuriau ac alcohol.

Wrth lansio'r prosiect Erasmus + "Mae fyny i chi" (It’s up to you), yr wythnos hon, fydd y gyfnewidfa ieuenctid yn cynnwys staff a phobl ifanc o Chwaraeon Cymru, yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid, Undeb Rygbi Cymru a CholegauCymru. Bydd y gyfnewidfa ieuenctid yn caniatáu i bobl ifanc osod y sylfeini ar gyfer gwaith yn y dyfodol sy’n amlygu gwerthoedd maeth rygbi, teimladau rhyngddiwylliannol ac arferion iach ymhlith y cyfranogwyr a'r endidau partner.

Wedi'i leoli yn Iscar yng Ngogledd Sbaen, mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Glwb Deportivo Chane ac mae'n adeiladu ar y prosiect Llysgenhadon Datblygu Chwaraeon Ieuenctid Erasmus + dan arweiniad ColegauCymru.

Ar ôl dychwelyd, bydd y pump o bobl ifanc o Gymru yn nodi ffyrdd o weithredu'r hyn y maent wedi'i ddysgu gan ganolbwyntio ar eu cariad cyffredin at chwaraeon. Bydden yn dod â grwpiau mewn cymunedau yn nes at ei gilydd trwy rygbi. Y nod yw ymladd yn erbyn y peryglon o camdefnydd o gyffuriau ac alcohol trwy mage eu diddrodeb mewn ymwneud gyda rygbi.

Gan weithio gyda’r URC a Llysgenhadon Ifanc Cymru ar draws colegau a chymunedau ledled Cymru, bydd y bobl ifanc yn gallu rhannu syniadau sy'n hyrwyddo rygbi fel ffordd fwy iach o fyw. Bydd y gwaith hwn yn ceisio gwneud gwahaniaeth mewn cymunedau a chefnogi ein pobl ifanc i frwydro yn erbyn eu problemau.

Dywedodd Rob Baynham, Cydlynydd Chwaraeon ColegauCymru: "Mae'r prosiect yn gyfle i’r hyfforddwyr, llysgenhadon a phrentisiaid ifanc talentog o Gymru ymestyn eu gorwelion. Mae'r gyfnewid ieuenctid yn darparu amgylchedd heriol yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac mae'n annog cyfranogwyr i weithio gyda phartneriaid Ewropeaidd newydd. Yng Nghymru, mae'r gwaith hwn yn darparu arweinwyr ifanc mwy profiadol i gefnogi cymhorthion newydd mewn Colegau Addysg Bellach, ysgolion a lleoliadau cymunedol."

Am fwy o wybodaeth am y prosiect a ariennir gan Ewrop, 'Mae fyny i chi', cysylltwch â claire.roberts@colegaucymru.ac.uk