Cadwch y Dyddiad - Cynhadledd Flynyddol

Dyddiad: 12 Mehefin 2019

Lle: Gwesty Mercure, Caerdydd

Gan barhau i adeiladu ar lwyddiant Cynhadledd Flynyddol y llynedd, oedd a thema ryngwladol, thema eleni yw -'Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg'. Fydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd 'Coleg Glocal' gyda phwyslais ar ddarparu gwasanaeth sy’n gweddu yn lleol, yn rhanbarthol, chenedlaethol ac ar raddfa byd eang wrth gyflwyno addysg ôl-16 a chyfleoedd addysg gydol oes. Gan adeiladu ar y gwaith Pedwar Cenedl AB (Four Nations FE) rydym wedi ymrwymo i gyflwyno ymagwedd addysg gyfan tuag at ddarparu addysg o'r radd flaenaf ledled Cymru.

Mae cyfleoedd Nawdd ac Arddangosfa ar gael, gweler ein llyfryn am ragor o fanylion.