Cymru'n falch o fod yn rhan o Fforwm Blynyddol EQAVET yn Fienna

Fel rhan o'r Wythnos Sgiliau Ewropeaidd rhwng 5-9 Tachwedd, mae cynrychiolwyr o GolegauCymru a Choleg y Cymoedd yn mynychu'r Fforwm EQAVET i drafod Llais y Dysgwr fel rhan o arferion Sicrwydd Ansawdd.

Mae'r Fforwm Blynyddol yn gyfle i gyfnewid gwybodaeth ac i gael trafodaeth agored ynglŷn â llais y dysgwr gan sicrhau arferion ac addysg o safon ledled Ewrop. Mae EQAVET, trwy ei raglen o weithgareddau a strwythurau, yn gweithredu mewn dull cydweithredol i greu llwyfan neu gymuned o ymarfer gynaliadwy ar gyfer sicrhau ansawdd yn AAH (Addysg Alwedigaethol a Hyfforddiant).

Yn cynrychioli Cymru a chyflwyno yn y digwyddiad oedd dau dysgwr TGU Peirianneg o Goleg y Cymoedd, ynghyd â'u tiwtor SHC, Michelle Simmonds ac ymgynghorydd ColegauCymru Phil Whitney. Bydd eu cyflwyniad yn canolbwyntio ar lais y dysgwr mewn cyd-destun dysgu seiliedig ar waith (DSW). Cyflogir Jordon Lawrence gan Al-met ac mae Jacob Morrissey yn gweithio i Axiom.

Dywedodd Michelle Simmonds: "Mae hwn yn gyfle delfrydol i Goleg y Cymoedd gynrychioli safbwynt dysgwr Cymraeg DSW mewn gwlad dramor, gan roi cyfle i Jordon a Jacob siarad am eu profiad o sicrhau ansawdd yn eu maes galwedigaethol. Bydd hyn yn galluogi ein dysgwyr i gael cipolwg ar wahanol ddiwylliannau, gan gynyddu ymwybyddiaeth fyd-eang a chyfleoedd i ehangu eu datblygiad personol a phroffesiynol. Rydym yn ddiolchgar i EQAVET am y cyfle hwn ".

Am ragor o wybodaeth ar EQAVET a'r Wythnos Sgiliau Ewropeaidd, gwelwch y dolenni isod.

https://www.eqavet.eu/what-we-do/events/eqavet-forum-2018

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/agenda-announced-european-vocational-skills-week-2018_en