Sgiliau i Ewrop

Mae ColegauCymru wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid Ewropeaidd i sicrhau bod cymwysterau a rhaglenni addysg o Gymru yn cael eu cydnabod ledled Ewrop. Rydym yn hyrwyddo symudedd a chyfleoedd tramor a sicrhau cydnabyddiaeth o gyflawniadau dysgwyr ar y cyd.

Ar 22 Hydref 2019, cyhoeddodd ColegauCymru adroddiad sy’n trafod y broses o gyfeirio rhwng Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) a’r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (FfCE).

Adroddiad llawn yn Saesneg yn unig.

ColegauCymru yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Cymru (NCP) ar gyfer cydlynu ystod o raglenni Ewropeaidd sy'n helpu dysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr, colegau, prifysgolion a chynghorwyr gyrfaoedd i ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu cydnabod ledled Ewrop.

Gyda'i gilydd, mae'r mentrau hyn yn:

  • cysylltu systemau cymwysterau cenedlaethol gwahanol wledydd â fframwaith Ewropeaidd cyffredin, sy’n sicrhau bod cymwysterau cenedlaethol yn fwy dealladwy ar draws Ewrop
  • dangos y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen i gael gwaith mewn crefftau arbennig yn Ewrop
  • darparu hyder yn ansawdd rhaglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn Ewrop, gan ddatblygu ymddiriedaeth ar y cyd
  • rhoi cydnabyddiaeth o gyflawniadau dysgwyr yn ystod cyfnodau astudio a / neu hyfforddiant dramor (a allai gael ei gefnogi'n ariannol gan gronfeydd Erasmus +)

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan www.skillsforeurope.wales

Fel y Pwynt Cyswllt Cenedlaethol (NCP) yng Nghymru, mae ColegauCymru yn cydlynu gwaith ailgyfeirio fframwaith cymwysterau Cymru (CQFW) i'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF). Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru yn parhau i gysylltu gyda’r drefn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau eraill yr UE. Bydd yr ailgyfeirio yn cefnogi symudedd dysgwyr yn ogystal ag ehangu cydnabyddiaeth cymwysterau Cymru a Phrydain dramor i alluogi pobl i fyw a gweithio dramor.

Llwyddodd ColegauCymru i dderbyn cyllid gan y Comisiwn Ewropeaidd i ymgymryd â'r ailgyfeirio ac i reoli'r cyllid ar ran Fframwaith Credydau a Chymwysterau'r Alban (SCQF). Mae ColegauCymru yn cydweithio'n agos â Chymwysterau Cymru, Llywodraeth Cymru, Hefcw, NTfW a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru i gwblhau'r ailgyfeirio erbyn mis Mehefin 2019.

Bu ColegauCymru yn gweithio gyda cholegau a chyflogwyr yn 2010 i roi Fframwaith Cymwysterau a Chredydau'r DU (FfCCh) a Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru(CQFW) ar waith yng Nghymru.