Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg