Trydedd Cystadleuaeth Her Eryri i ddysgwyr colegau

Dros y deuddydd nesaf, bydd 120 o ddysgwyr Addysg Bellach yn cystadlu yn nhrydedd cystadleuaeth Her Eryri ColegauCymru. Mae'r gystadleuaeth ddeuddydd, 14-15 Mai ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn gweld cystadleuwyr o golegau ledled Cymru yn ymgymryd â chyfres o weithgareddau awyr agored gan gynnwys beicio mynydd, caiacio, preswylio padlo stondin, rhedeg gwastad a chlogfeini. Trefnir y digwyddiad ar y cyd â'r Bartneriaeth Awyr Agored, awdurdodau lleol Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn, Welsh Cycling, Canŵ Cymru, Grŵp Llandrillo Menai, Chwaraeon ColegauCymru a Chwaraeon Cymru, sydd i gyd wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr ôl-16 i gyflawni eu potensial trwy weithgareddau awyr agored.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru “mae'r bartneriaeth yn dystiolaeth o'n hymrwymiad parhaus i ddarparu heriau a chyfleoedd gweithgareddau awyr agored i'n dysgwyr. Pa ffordd well na manteisio'n llawn ar yr adnoddau naturiol yr ydym yn ddigon ffodus i gael yma yng Nghymru. ”

Bydd y digwyddiad yn croesawu cystadleuwyr o bob cwr o Gymru, a fydd yn cael eu cefnogi gan dîm mawr o wirfoddolwyr myfyrwyr coleg, sy'n gweithredu fel marsialiaid, ceidwaid amser, a chydlynwyr digwyddiadau. Yn ogystal â chefnogi Her Eryri mae Myfyrwyr Cyfryngau Coleg Menai sydd â'r dasg o gofnodi a chreu cynnwys o'r digwyddiad, fydd yn cefnogi eu cwrs coleg.

Dywedodd Tracey Evans, Prif Swyddog Gweithredol y Bartneriaeth Awyr Agored, “Rydym wrth ein bodd i barhau â'r bartneriaeth hon i ddarparu cyfleoedd i'n cymuned AB. Mae'n cyd-fynd â nifer o'n rhaglenni presennol gan gynnwys ein ‘llwybrau i gyflogaeth’ a rhaglenni gwirfoddoli. Mae hefyd yn ffordd ddelfrydol o annog a dangos cyfleoedd gyrfa yn yr awyr agored yn uniongyrchol."

Ychwanegodd Alun Jones, Rheolwr Chwaraeon am Oes Gwynedd, “Yn dilyn llwyddiant ysgubol y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r digwyddiad wedi dod yn ddigwyddiad adnabyddus ac uchel ei barch yn y calendr gweithgareddau ac yr ydym yn falch o fod yn rhan ohono. Pob lwc i bawb sy'n cymryd rhan . "

Fel Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, dywedodd Dafydd Evans: 'Rydym wedi ymrwymo i ysbrydoli llwyddiant trwy ddarparu addysg a hyfforddiant rhagorol i'n holl ddysgwyr ac mae Her Eryri yn darparu heriau a chyfleoedd bywyd go iawn i'n dysgwyr AB ledled Cymru. Fel rhan o wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl, pa ffordd well na chynnig cystadleuaeth awyr agored i'n dysgwyr, er mwyn sicrhau ein bod yn creu cymdeithas lle mae lles corfforol a meddyliol pobl yn cael ei gynyddu i'r eithaf.”

Mae Chwaraeon ColegauCymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant i ddysgwyr colegau ledled Cymru trwy rwydweithiau a phartneriaethau effeithiol.

-Diwedd-

Ar gyfer ymholiadau gan y wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â Claire.Roberts@colegaucymru.ac.uk neu 029 2052 8383.